Nederlandstalig

2024  J. Slatman (2024). Denken doe je met je lijf. Bij Nader Inzien: online
2020 Bootsma, T.I., Schellekens, M.P.J., Van Woezik, R.A.M., Van der Lee, M.L., Slatman, J. (2020). Belichaamde ervaringen van patiënten met ernstige chronische vermoeidheid na kanker: een interpretatieve fenomenologische studie. Kwalon, 25(3): 39-52 PDF
2020 J. Slatman (2020). Komt een ‘persoon’ bij de dokter. In Hans Dooremalen (red.). Hier ben ik. Liber amicorum voor Monica Meijssing. Tilburg: Departement Filosofie, Tilburg University, p. 257-274 PDF
2020 J. Slatman (2020) Fenomenologie van ziekte en abnormaliteit. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. Vol 112 (1): 1-24 PDFBespreking van dit artikel door de fysiotherapeuten Sil Kloppenburg en Peter Glashouwer kun je beluisteren in deze podcast
2020 Van de Laar, E. & Slatman, J. (2020). Ethiek. In: De Vries, M & T. Weijer. Handboek Leefstijlgeneeskunde. Bohn Stafleu Van Loghum: pp 327-334 PDF
2019 J. Slatman (2019). Niet-menselijke intelligentie als redder van menselijke geneeskunde? Podium voor Bio-ethiek. 26(4): 45-48 PDF
2018 J. Slatman & A. Flipse. (2018).  Lichaamsbeelden in de geneeskunde. T. Pieters & G. Widdershoven (red.). Basisboek Filosofie en Geschiedenis van de Gezondheidszorg. Amsterdam: Boom, p. 199-218 PDF
2018 J. Slatman (2018). De geest voorbij: Geesteswetenschappelijke reflecties op gezondheidszorg. Waardenwerk, No. 73: 84-98 PDF
2018

M. Meijsing & J. Slatman (2018). De persoon met dementie: Pleidooi voor een (niet-metafysische) relationele opvatting van persoon-zijn. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 110 (3): 249–271 PDF

2018

J. Slatman (2018). Hoe belichaamd is het corps propre. Filosofie – Tijdschrift. 28(2): 10-15 PDF

2018

M. De Boer & J. Slatman (2018). Voorbij het vertoog. Het existentiële belang van pluriforme borstkankerverhalen. TGE, juni 2018, p. 38-44 PDF

2017 Slatman, J. (2017). De geest voorbij: Geesteswetenschappelijke reflecties op gezondheidszorg. Inaugurele rede, Tilburg University, 24 November 2017. PDF

(Foto: Peter Verheijen)
2017 Slatman, J. (2017). Filosoferen over littekens: Pleidooi voor een materialistische wending in de fenomenologie. ANTW. Vol 109(1): 25-43 PDF
2016  Slatman, J. (2016). Een andere kijk op lichamelijke heelheid. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE). Vol. 26 (2), 52
2015  Slatman, J. Halsema, A. & A. Meershoek (2015). Omgaan met de gevolgen van een borstoperatie. Oncologica. Tijdschrift voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oncologie. Vol. 32, Nr. 3 PDF
2015  Gastredacteur, samen met Wendy Kieboom, TGE themanummer over Evidence Based Medicine:TGE EBM
2015  Slatman, J. (2015) Zelf beschikken, samen beslissen over het eigen lichaam. In Th. Wobbes & M. van den Muijsenbergh (red.) Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid. Valkhof Pers. pp. 59-74 PDF
2014  Slatman, J.  (2014) Ethiek belichaamd door de chirurg. Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde. Vol. 23, Nr. 6, p. 50. PDF
2013 Slatman, J. (2013). Lichamelijkheid in medische praktijken. Verschillende betekenissen van ‘het lichaam’. In M. Schermer, M. Boenink & G. Meynen (Eds). Komt een filosoof bij de dokter. Amsterdam: Boom: 49- 62. PDF
2013 Slatman, J. (2013). Hokjesgeest. Wijsgerig Perspectief. Vol. 53, Nr. 2: 44-45
2012 Slatman, J. (2012). Aandacht voor lichaamservaring binnen de oncologie. Psychosociale Oncologie. Vol. 20, nr. 3, p. 30-31
2012 Slatman, J. (2012). Belichaamd zien en denken. In: M. Merleau-Ponty, Oog en Geest, Amsterdam, Parrèsia. 73-85
2012 Slatman, J. (2012). Duurzaam meer bewegen. Tsg Tijdschrift voor gezondheids-wetenschappen. Vol. 90 (1), 6-7.
2011 Nijhuis, T.H.J., Slatman, J., Ulrich, D.J.O & Hovius, S.E.R. (2011). Gezichtstransplantatie: ‘You need a face to face the world’. TGE Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, Vol. 21 (2), 43-46 PDF
2011 Berghmans, R., Horstkötter, D., Slatman, J. & De Wert, G. (2011) Onhandelbaarheid als lot? JGGZR Journaal GGZ en Recht, nr. 2, 48-51
2011 Horstkötter, D, Berghmans, R., Slatman, J. & G. De Wert (2011). Biologie en psychiatrie: Ethische aspecten van de preventie van antisociaal gedrag bij kinderen. Tijdschrift voor Psychiatrie. (53) 10, 739-749
2011 Slatman, J. (2011). Het lichaam in beweging: een te disciplineren machine? TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89. (3), 134-136. PDF
2010 Horstman, K. & Slatman, J. (2010). Het morele belang van bewegingsvrijheid. Bijblijven. Tijdschrift Praktische Huisartsgeneeskunde. (10), 31-36. PDF
2010 De Preester, H. & Slatman, J. (2010). Lichamelijke integriteit: lichaamsmodel, lichaamsbeeld en identificatie. In: Bazan, A & Kinet, M. (eds.) Psychoanalyse en neurowetenschappen: de geest in de machine. Antwerpen/Apeldoorn: Uitgeverij Garant, 189-214.
2009 Slatman, J. (2009). Beelden van het lichaam: Van verleden tot heden. Schrift. Tijdschrift over de Bijbel, Vol. 41, No. 5, p. 147-152. PDF
2008 Slatman, J. (2008). Maurice Merleau-Ponty 1908-2008. Filosofie als herdenking. Tijdschrift voor Filosofie, Vol. 70, no. 3, pp. 453-456
2007 Slatman, J. (2007). Grenzen aan het vreemde, Wijsgerig Perspectief, Vol. 47, no. 2, pp. 6-16.
2005 Slatman, J. (2005). De zichtbaarheid van het denken. Over de visualisering van hersenactiviteit in wetenschap en kunst. Feit en fictie. Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie, Vol. VI, no. 2, pp. 102-113.
2003 Slatman, J. (2003[2006] [2008]). Inleiding, in: M. Merleau-Ponty, De wereld waarnemen, Amsterdam, Boom, pp. 7-30.
2003 Slatman, J. (2003). Kunst en filosofie, Wijsgerig Perspectief, Vol 43, no. 4, pp. 18-27.
2000 Slatman, J. (2000).Wijze kunst en schone wetenschap. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, no. 2, pp.167-170
1997 Slatman, J. (1997). Zien en Zijn, Merleau-Ponty’s ontologie van ontwijkende zichtbaarheid, Tijdschrift voor Filosofie, Vol. 59, no. 2, pp. 276-303. PDF
1996 Slatman, J. (1996). Filosofie en de “geheime wetenschap” van de schilder. Krisis, Tijdschrift voor Filosofie, no. 65, pp. 90-95. PDF
1996 Slatman, J. (1996). Stilzwijgend spreken, Merleau-Ponty’s ontologie van de expressie, Van Agora tot Markt, Rotterdamsche Filosofische Studies dl. XXI, pp. 205-210.